Lappeenranta 2 Garden House
Lappeenranta 2 garden House
Lappeenranta 2 garden house red
Lappeenranta 2 floor plan

Opis

Nazwa Barcelona 2
Grubość ścian (mm) 44
Ilość pomieszczeń 1
Przeznaczenie jsjsjsjjsjsj
Kształt jsjsjsjjsjsj
Rodzaj konstrukcji/połączeń jsjsjjshhhhshhs
Wymiary zewnętrzne ścian (cm) 30 30
30 30
Powierzchnia (m²) sggsgsggs
Kubatura (m3) iiiiiisisisiis
Wysokość ścian 30 30
30 30
Typ i wymiary dachu eeeeeee
Gont w zestawie fffffffff
Ilość ssssss
Podłoga typ 30
wymiar 30
w cenie 30
Drzwi rodzaj 30
ilość 30
typ 34
wymiar 184
Okna rodzaj 135
ilość 173
typ 134
wymiar 190
rodzaj 132
ilość 155
typ 13
wymiar 131
Lustrzane odbicie 8383889